2007,Februar

  • Cesta kliče...

    ...In mi smo se odzvali. Kot obljubljeno, se po dveh mesecih mirovanja zopet vračamo na odre. Tokrat v prvinska vzdušja klubov in manjših dvoran. In seveda s spremenjenim repertoarjem, ki bo izbiral med deli vseh naših plošč. Mi se potovanja že veselimo...

    Več
© Siddharta / Aleksander Remec

The road is calling...

...and we answered. As promised, we will get back to the stage after a two month break. This time to the original atmosphere of clubs and smaller halls. And, of course, with a changed set, which will pick songs from all our records. We already look forward to this tour...