Pogoji uporabe

Dobrodošli na www.siddharta.net ("stran"), v lasti Finis Mundi d.o.o. (Siddharta) ("mi," "nas," "nam", "nami" ali "Finis Mundi d.o.o. (Siddharta)"), uradni spletni strani skupine Siddharta ("izvajalec"). Pravila uporabe strani, ki so v nadaljevanju, veljajo za vse njene dele znotraj domene siddharta.net.

POGOJI UPORABE
Ti pogoji uporabe ("pravila") določajo vašo uporabo naše strani. Z uporabo strani se izrecno strinjate z in obvezujete k upoštevanju teh pravil in vseh vaše uporabe strani zadevajočih zakonov in drugih predpisov. Če se s temi pravili ne strinjate, strani ne uporabljajte.

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pravil, ki stopi v veljavo z dnem objave na strani. Prosimo vas, da občasno preverite pravila glede teh sprememb. Z uporabo strani po objavi spremenjenih pravil potrjujete, da se s spremembami strinjate.

INTELEKTUALNA LASTNINA
Lastninske pravice

Lastnik in upravnik strani je Finis Mundi d.o.o. (Siddharta). Vsebina strani je zaščitena z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, mednarodnimi konvencijami in drugimi zadevajočimi zakoni. Vsi materiali na strani so v avtorski lasti Finis Mundi d.o.o. (Siddharta) in/ali njegovih pooblaščencev. Ime Siddharta in logotip skupine sta v lasti Finis Mundi d.o.o. (Siddharta). Razen z našim posebnim dovoljenjem je prepovedano prodajati, licencirati, izposojati, spreminjati, distribuirati, kopirati, reproducirati, prenašati, javno predvajati ali izvajati, izdajati, prikrojevati, urejati ali ustvarjati del, ki bi izhajala iz materialov ali vsebin, ki se nahajajo na strani. Zgornjemu določilu navkljub pa smete materiale na strani uporabljati za svoje osebne, nekomercialne potrebe pri uporabi strani.

Pravice intelektualne lastnine
Upoštevamo intelektualno lastnino drugih in naprošamo naše uporabnike, da ravnajo enako. Večkratnim kršiteljem avtorskih pravic bomo preprečili uporabo strani. Če menite, da je nekdo posegel v vaše avtorske pravice, zaščiteno ime ali drugo intelektualno lastnino, vas prosimo, da nam pošljete pisno sporočilo, ki naj vsebuje:
1. fizični ali elektronski podpis osebe, ki zastopa lastnika pravice, ki naj bi bila kršena;
2. identifikacijo avtorskega dela, v katerega naj bi bilo poseženo, oziroma v primeru, da eno sporočilo zajema več takih del ali pravic, seznam teh del ali pravic;
3. identifikacijo materialov, ki naj bi posegali v vaše avtorske pravice, in vse potrebne podatke, da bomo te materiale lahko locirali;
4. ustrezne vaše podatke, kot so naslov, telefonska številka in elektronski naslov;
5. izjavo, da je vaša ugotovitev o opisani nepooblaščeni uporabi (s strani lastnika pravic, njegovega agenta ali zakona) materialov, dobronamerna, in
6. izjavo, da so v sporočilu navedeni podatki točni, ter izjavo z vso kazensko odgovornostjo za krivo prisego, da ste lastnik oziroma zastopnik lastnika avtorske pravice, ki naj bi bila kršena.

Prosimo vas, da ta obvestila naslovite na Finis Mundi d.o.o. (Siddharta), p.p. 179, 1236 Trzin, Slovenija, EU, info@siddharta.net.

Vsebina strani
Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli spremenimo ali odstranimo, začasno ali trajno, kateri koli del strani, z ali brez obvestila. Za manjkajoče dele strani zaradi vzdrževalnih del na strežniku ali znotraj tehnologije, povezane s stranjo, niste upravičeni do nikakršnih povračil. Strinjate se, da za kakršno koli spremembo ali odstranitev nismo odgovorni ne vam, ne kateri koli tretji osebi.

Zaščiteni znaki
Siddharta in Siddhartin logotip sta zaščitena znaka v lasti Finis Mundi d.o.o. (Siddharta). Vse pravice pridržane. Vsa ostala zaščitena imena in znaki so v lasti njihovih imetnikov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Stran uporabljate na lastno odgovornost. Stran in materiali znotraj nje se obravnavajo taki, kot so oziroma kot so na voljo. Ne dajemo garancije:
1. da bo stran ustrezala vašim zahtevam,
2. da bo stran delovala neprekinjeno, časovno primerno, varno ali brez napak,
3. da bodo rezultati, pridobljeni iz uporabe strani, točni, zanesljivi in brez napak,
4. da bo kvaliteta katerih koli artiklov, podatkov ali drugih materialov, ki jih kupite ali si jih pridobite preko strani, ustrezala vašim pričakovanjem, ali
5. da bodo morebitne napake v podatkih ali programski opremi nemudoma odpravljene.

Povezave in storitve tretjih oseb
Na stran lahko dodamo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali občasno materiale v lasti tretjih oseb, vendar pa teh povezav, storitev, virov ali podatkov, ki so na voljo na oziroma preko strani, ne nadzorujemo in skladno s tem ne nosimo nobene odgovornosti za katero koli od strani ali podatkov, materialov, artiklov ali storitev na tujih straneh, do katerih kažejo povezave na tej strani, ali straneh, dosegljivih preko le-teh. Prav tako ne dajemo nikakršnih garancij za take povezave do strani tretjih oseb oziroma njihovih storitev, virov ali podatkov, vključno z garancijami o primernosti za določeni namen, o prodaji ali neposeganju v tuje pravice, in nismo odgovorni za vašo uporabo oziroma zanašanje na take storitve, vire ali podatke tretjih oseb. Dostop do in uporaba strani iz povezav, vključno s podatki, materiali, artikli in storitvami na straneh iz povezav ali dostopnih preko njih, je izključno na vašo lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nobeno posredno ali neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z izgubo profita, naklonjenosti, uporabe, podatkov ali drugih neotipljivih izgub (četudi smo bili morda opozorjeni na možnost takih škod), ki bi nastale zaradi:
1. uporabe ali nezmožnosti uporabe strani;
2. stroškov nabave nadomestnega blaga, povzročenih zaradi kakršnega koli blaga, podatkov in informacij, nabavljenih ali pridobljenih preko strani oziroma sporočil, prejetih preko strani ali transakcij, vnešenih preko ali s strani;
3. nepooblaščenega dostopa do ali predelave vaših prispevkov ali podatkov;
4. izjav ali obnašanja tretjih oseb na strani;
5. katerega koli drugega dejavnika, povezanega s stranjo.

V kolikor vam stran in/ali podatki oz. storitve, ki jih stran ponuja, ne ustrezajo, strani oz. teh storitev ne uporabljajte. Z uporabo strani prevzemate vse stroške za vse vzdrževalne posege in ostale stroške, ki bi lahko nastali zaradi uporabe strani in/ali njenih storitev.

ČLANSTVO
Član

Član po teh pravilih je vsak registrirani uporabnik foruma oz. forumov.

Registracija
Za včlanitev morate imeti vsaj 13 let. Otrokom, mlajšim od 13 let, je članstvo dovoljeno s privolitvijo starša ali skrbnika. Z včlanitvijo potrjujete in garantirate:
1. da ste starejši od 13 let ali
2. da se kot starš ali skrbnik strinjate s temi pravili in našo politiko varovanja podatkov, in svojega otroka, ki je mlajši od 13 let, na svojo odgovornost za njegovo obnašanje pooblaščate za uporabo strani.

Registracijske obveznosti
Če želite postati član ali ste že član, zagotavljate:
1. da so vaši podatki, posredovani v postopku spletne registracije ("registracijski podatki"), resnični, točni, veljavni in popolni, in
2. da svoje registracijske podatke redno obnavljate, da so vedno resnični, točni, veljavni in popolni.

Geslo in varnost
Kot član ste dolžni skrbeti za zaupnost gesla in ste izključno odgovorni za vse dejavnosti, ki se odvijajo pod vašim imenom. Strinjate se, da svojega članskega imena in gesla ne boste delili z drugimi. Vsak član mora imeti svoj članski račun in geslo. Nepooblaščen dostop z uporabo nepravega gesla lahko povzroči prenehanje veljavnosti gesla za članski račun in po potrebi pravne ukrepe. Strinjate se, da nas boste takoj obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega gesla ali kakršne koli druge zlorabe. Prosimo tudi, da poskrbite, da se po uporabi vedno odjavite iz svojega računa. Za izgube ali škode, ki bi nastale zaradi vašega ali neupoštevanja teh pravil uporabe s strani tretje osebe, ne prevzemamo odgovornosti.

Članska imena
Pridržujemo si pravico do zavrnitve članskega imena, če je žaljivo ali krši katero koli pravilo, ki se nanaša na stran.

Preklic
Pridržujemo si pravico do prekinitve vašega članstva, če ugotovimo, da ste prekršili ta pravila, pri čemer obvestilo o prekinitvi ni obvezno. S tako prekinitvijo vam smemo deaktivirati ali izbrisati vaš račun in vse z njim povezane podatke in datoteke ali vam preprečiti dostop do računa.

Splošna praksa in omejitve
Stran (www.siddharta.net) sme določiti splošno prakso in omejitve v zvezi z uporabo strani, vključno z omejitvijo števila dni, znotraj katerih se email sporočila, sporočila na forumih ali druge poslane vsebine hranijo na strani, števila email sporočil, ki smejo biti poslana oziroma sprejeta znotraj enega računa na strani, velikosti email sporočil, sprejetih ali poslanih znotraj računa na strani, prostora na disku, ki ga smete uporabljati, prometa s strežnika na vaš računalnik (npr email) in števila dovoljenih dostopov (in njihovega trajanja) do strani v določenem obdobju. Strinjate se, da www.siddharta.net ni odgovorna za izbris, neshranjevanje ali za nedostavljena sporočila, za spremembo ali popačenost podatkov, ki se prenašajo preko strani, niti za druge vrste vsebin, ki se hranijo ali pošiljajo preko strani. Stran www.siddharta.net si pridržuje pravico, da odjavi račune ali prekine sejo, ki je dlje časa neaktivna.

AKTIVNOSTI ČLANOV
Uporabniške vsebine

Članom, kot so določeni zgoraj, dovoljujemo objavo prispevkov na strani ("uporabniške vsebine") preko forumov, uporabniških profilov in na druge načine. Z objavo uporabniške vsebine na strani nam dovoljujete njeno časovno neomejeno, krajevno neomejeno in neekskluzivno uporabo, brez denarnega nadomestila za reprodukcijo, prikazovanje, izvajanje, prirejanje, spreminjanje, distribucijo in promocijo v kakršni koli obliki in v katerem koli mediju, znanem zdaj ali ustvarjenem v prihodnosti, kjer koli po svetu in za kakršen koli namen. Poleg tega se z objavo uporabniških vsebin odrekate kakršnim koli moralnim ali podobnim pravicam nad temi vsebinami.

Strinjate se, da vaše objavljene uporabniške vsebine:
1. ne bodo kršile ali omejevale pravic tretjih oseb, vključujoč avtorske pravice, zaščitene znake, patente, poslovne skrivnosti, pravice do zasebnosti in javnosti;
2. ne bodo žaljive, obrekljive ali sramotilne in ne bodo nadlegovale, ogrožale, obrekovale ali izkoriščale drugih;
3. ne bodo opravičevale ali promovirale uporabe ali vsebovale ali nudile povezav do nepooblaščenih programov (warez, cracks, hacks in podobnih) ali drugih nezakonitih dejavnosti;
4. ne bodo pornografske ali seksualno naravnane in ne bodo seksualno ali nasilno izkoriščale mladoletnikov;
5. ne bodo z uporabo jezika, podob, stereotipov ali na drug način očrnile ali prizadele nobene etnične, rasne, verske ali druge skupine ali spola;
6. ne bodo uporabljene za izdajanje za nekoga drugega, za prevzemanje identitete, značilnosti ali kvalifikacij kogar koli, niti navajale napačne ali drugače napačno predstavljale vaše zveze s tretjo osebo;
7. ne bodo na splošno žaljive ali neokusne.

Strinjate se, da za vaše uporabniške vsebine, bodisi javno objavljene ali zasebno posredovane, odgovarjate izključno vi sami. Uporabniške vsebine ne odražajo nujno tudi naših pogledov ali mnenj in nismo v nobenem primeru odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršne koli uporabniške vsebine, ki so objavljene na strani, poslane po elektronski pošti preko strani ali drugače dane na voljo na stran.

Načeloma ne predogledujemo, predurejamo ali drugače nadzorujemo uporabniških vsebin in ne prevzemamo odgovornosti za nadzor nad primernostjo uporabniških vsebin. Ne garantiramo, izrecno ali implicirano, točnosti, zanesljivosti ali kvalitete uporabniških vsebin. Z uporabo strani prevzemate to tveganje. Vendar pa si pridržujemo pravico, ne pa tudi dolžnosti, da
1. nadzorujemo pogovore med vami in ostalimi uporabniki na strani;
2. preprečimo objavo uporabniških vsebin, ki so v nasprotju z našimi zgoraj opisanimi standardi;
3. spremenimo, omejimo ali odstranimo uporabniške vsebine iz katerega koli razloga in kadar koli;
4. v dobri veri ukrepamo še na druge načine, da omejimo dostop do uporabniških vsebin, ki bi jih mi ali drugi uporabniki lahko smatrali kot v nasprotju z zgoraj opisanimi standardi.

V kolikor na strani opazite take vsebine, prosimo, da nas o tem obvestite na info@siddharta.net. Tudi če nadzorujemo uporabniške vsebine, kljub vsemu ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli neprimernost uporabniških vsebin, obnašanje uporabnika, ki jih objavi, in/ali za odstranitev neprimerne uporabniške vsebine s strani. V nobenem primeru nimate pravice oporekati naši preprečitvi objave vaše uporabniške vsebine na strani ali njene spremembe, urejanja, omejevanja ali odstranitve s strani.

Prepovedane dejavnosti
Strinjate se, da boste spoštovali pravice drugih in delovali razsodno. Brez omejitev se strinjate, da:
1. se ne boste ukvarjali z nepooblaščenim oglaševanjem ali kakršno koli drugo vrsto ponujanja blaga ali storitev na strani, vključno z "piramidnimi igrami" ali distribucijo promocijskih materialov, nezaželenimi sporočili ("spam") in verižnimi pismi;
2. se ne boste izdajali za koga drugega ali napačno predstavljali svojih zvez z drugimi osebami;
3. ne boste ponarejali ali drugače prikrojili identifikatorjev, da bi prikrili izvor katere koli uporabniške vsebine, ki se pošilja preko strani;
4. na noben način ogrožali strani oziroma strežnikov in mrež, povezanih s stranjo, ali neupoštevali zahtev, postopkov, politike ali določil mrež, povezanih s stranjo, vključno z izpostavljanjem materialom, ki vsebujejo viruse ali druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so ustvarjeni za namen motenja, uničenja ali omejevanja funkcionalnosti računalniške strojne ali programske oziroma telekomunikacijske opreme;
5. ne boste kršili nobenega nanašajočega se zakona, pravila ali določila, bodisi nacionalnega ali mednarodnega;
6. ne boste zalezovali ali drugače nadlegovali druge osebe ali zbirali ali shranjevali osebnih podatkov o drugih uporabnikih;
7. ne boste dodajali povezav do delov te strani razen znotraj obsega strani;
8. ne boste ročno nadzirali ali kopirali oziroma uporabljali naprav za nadzor nad ali kopiranje naše spletne strani ali njenih vsebin brez našega predhodnega pisnega pooblastila;
9. ne boste prikazovali nobenega dela strani ali njene vsebine v okvirih preko in-line povezav;
10. si na nikakršen način ne boste poskušali pridobiti materialov ali podatkov, ki sicer namerno niso na voljo na strani;
11. ne boste ukrepali na načine, s katerimi bi našo infrastrukturo pretirano ali nesorazmerno obremenili;
12. ne boste poskušali nepooblaščeno dostopati do katerega koli dela strani, vključujoč tuje profile, računalniške sisteme ali mreže, povezane s stranjo;
13. se ne boste ukvarjali z dejavnostmi, ki drugim povzročajo moteno uporabo strani;
14. si ne boste poskušali pridobiti osebnih podatkov mladoletnih ali jim na kakršen koli način škodovati;
15. ne boste pomagali tretji osebi pri delovanju na kateri koli način, ki ga ta pravila prepovedujejo.

Komercialna raba
Stran je namenjena izključno osebni, nekomercialni uporabi. Strinjate se, da strani ne boste uporabljali za kakršen koli komercialni namen, kot je npr. preprodaja vstopnic, trgovskega blaga ali katerih koli storitev. Prav tako je prepovedana preprodaja ali dodajanje povezav na druge strani z namenom kakršne koli preprodaje.

Zasebnost
Vaše podatke imamo pravico zbirati, deliti z drugimi ali uporabljati v skladu z našo politiko varovanja podatkov, ki je opisana v nadaljevanju.

RAZNO
Stran ima svojo bazo v in je upravljana iz Republike Slovenije. Podatki, ki nam jih pošljete preko elektronske pošte ali ki jih zberemo od vas ob obisku naše strani, se hranijo in obdelujejo v Republiki Sloveniji. Ta pravila veljajo za našo korist in korist naših naslednikov. Ta pravila zajemajo kompleten sporazum med strankama v zvezi z zadevajočo vsebino in razveljavljajo vse prejšnje in hkratne dogovore med strankama o isti zadevi. Neveljavnost ali delna veljavnost pravic, pooblastil ali privilegijev iz teh pravil, le-teh ne odreka. Neveljavnost katerega koli dela teh pravil nima vpliva na veljavnost drugih delov teh pravil, ki ostanejo veljavni in v polni uporabi. Strinjate se, da morajo biti ne glede na kateri koli nasprotujoči statut ali zakon, kakršne koli zahteve ali ukrepi, ki izhajajo iz ali so povezani s stranjo, vloženi v enem (1) letu po nastanku razloga zanje, sicer zapadejo za vedno. Naslovi delov teh pravil so zapisani izključno zaradi preglednosti in nimajo nikakršnih pravnih ali pogodbenih učinkov.

Prevodi
Za lažjo razumljivost so ta pravila na voljo v tujih jezikih ("prevodi"). Potrudili smo se, da so prevodi točni, nismo pa odgovorni za napake, netočnosti ali odstopanja v prevodih. V tem smislu se v primeru pomenskih konfliktov med temi pravili in njihovim prevodom, upošteva in daje prednost pravilom v slovenskem jeziku. Poleg tega nudimo podporo uporabnikom izključno v slovenskem in angleškem jeziku in ne prevzemamo odgovornosti za težave, ki bi lahko izhajale iz tega dejstva.

Kršitve
V kolikor opazite aktivnosti, ki bi lahko predstavljale kršitev teh pravil, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov info@siddharta.net. Vašo trditev bomo preverili in ukrepali na ustrezni način.

VAROVANJE PODATKOV
Stran www.siddharta.net ("mi," "nas," "nam", "nami") razume skrb svojih registriranih in drugih uporabnikov strani glede zbiranja, uporabe in razkrivanja njihovih osebnih podatkov v času uporabe strani. Za ta namen v nadaljevanju sledi opis naše politike varovanja podatkov, ki zajema postopke zbiranja in delitve podatkov na strani. Nanaša se izključno na prenose preko in podatke zbrane na strani in se ne nanaša na katero koli drugo stran ali kontakte med vami in nami, ki ne potekajo preko spleta. Z obiskom strani sprejemate postopke, opisane spodaj. Prosimo vas, da redno pregledujete to stran, saj jo lahko posodobimo brez najave.

Zasebnost otrok
Ta stran ni namenjena uporabi s strani otrok, mlajših od 13 let, in zavestno brez dovoljenja staršev oziroma skrbnikov ne zbiramo nikakršnih podatkov od otrok, mlajših od 13 let, niti ne dovoljujemo njihove registracije na strani. Otroci, mlajši od 13 let, se smejo registrirati samo s pisnim dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Če odkrijemo osebne podatke o komer koli, mlajšem od zahtevane starosti, jih takoj izbrišemo.

Vaš IP naslov
Kot pri večini spletnih mest se ob vsakem vašem obisku avtomatično zapiše vaš IP naslov in stran, s katere ste prišli. Te podatke uporabljamo za administracijo in optimizacijo strani za vas in za identifikacijo morebitnih težav z našo stranjo. Vaš IP naslov nam pomaga, da vas prepoznamo in da o vas zberemo demografske podatke.

Osebni podatki
V nekaterih primerih bomo od vas zbrali podatke, ki vas osebno identificirajo, npr. vaše ime, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, zgodovino nakupov in številko kreditne kartice ("osebni podatki"). V vseh primerih boste vedeli, kdaj od vas zberemo te podatke, ker nam jih boste posredovali prostovoljno.

Piškotki
Kot mnoge spletne strani, stran uporablja programsko tehnologijo za zbiranje neosebnih podatkov, poznano pod imenom "piškotki". Spletna stran uporablja samo piškotke, brez katerih uporabnik ne bi mogel prejeti storitve, ki jo je izrecno zahteval. Piškotki vsebujejo podatke, ki se zapišejo na vaš računalnik, s pomočjo katerih si prikrojite stran svojim željam in ki shranijo vaše uporabniško ime in geslo, da vam ga ni potrebno vpisovati ob vsakem obisku strani. Piškotki se uporabljajo tudi za zbiranje podatkov o podstraneh, ki jih obiščete znotraj določene seje. Razen v zvezi z našimi komercialnimi dejavnostmi (npr. spletni nakupi), se vaši neosebni podatki iz piškotkov ne povežejo z vašimi osebnimi podatki. Če želite onemogočiti uporabo piškotkov, v večini primerov najdete navodila v orodni vrstici "Pomoč". Vendar pa v primeru, da ste uporabo piškotkov onemogočili, morda ne boste mogli doseči določenih delov strani.

Podpora uporabnikom
V primeru, da potrebujete pomoč glede tehničnih težav v zvezi s to stranjo, vas prosimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov info@siddharta.net ali na naslov forum@siddharta.net v kolikor potrebujete pomoč v zvezi s forumi. Za odgovor na vašo težavo vas bomo morda prosili za vaše ime, uporabniško ime in elektronski naslov. Posredovanih podatkov ne bomo uporabili za noben drug namen in bodo izbrisani takoj, ko bo težava odpravljena.

Prepošiljanje spletnih strani
Če vam nudimo možnost prepošiljanja spletne strani drugi osebi, bomo morda potrebovali vaš elektronski naslov in elektronski naslov tistega, komur stran pošiljate. Elektronske naslove, zbrane na ta način, bomo uporabili izključno za namen pošiljanja strani, naslova pa bosta izbrisana takoj, ko bo stran poslana.

Kdaj z drugimi delimo vaše osebne podatke
Vaši osebni podatki bodo včasih poslani našim agentom, predstavnikom, pogodbenim strankam in ponudnikom storitev, ki nudijo podporne storitve kot npr avtorizacijo transakcij preko kreditnih kartic ali izvedbo naročil. Teh oseb oz. organizacij ne pooblaščamo za uporabo vaših podatkov za noben drug namen.

Tretja oseba, s katero delimo vaše osebne podatke, jih uporablja v skladu z dogovori z nami in v skladu s svojo politiko varovanja podatkov, na katero nimamo vpliva. Tisti, ki vas kontaktirajo, bodo od vas zahtevali določilo o tem, kako smejo uporabiti vaše osebne podatke.

Kako se uporabljajo finančni podatki (vključno s transakcijami preko kreditnih kartic)
Vaši finančni podatki (vključno s transakcijami preko kreditnih kartic) se uporabljajo za zaračunavanje vaših kupljenih proizvodov. Ob nakupu preko strani bodo vaši finančni podatki (vključno s transakcijami preko kreditnih kartic) posredovani ponudnikom storitev oziroma tistim tretjim osebam, ki te podatke potrebujejo za izvršitev vaše transakcije. Te tretje osebe lahko vključujejo bančne in kreditne ustanove, potrebne za izvedbo transakcije. Do uporabe teh vaših finančnih podatkov so vse te tretje osebe upravičene v skladu z dogovori z nami in v skladu njihovo politiko varovanja podatkov, na katero nimamo vpliva.

Kako uporabljamo demografske podatke
Uporabljamo demografske podatke, ki lahko vsebujejo podatke o vaših aktivnostih na strani, ne pa tudi osebnih podatkov. Demografske podatke lahko naprimer uporabljamo za prikrojitev strani našim obiskovalcem. Pridržujemo si pravico do uporabe teh podatkov po lastni presoji, brez omejitev in brez obveznosti do vas.

Povezave do tretjih oseb
Če na našo stran ali v naše novice ter ostala sporočila vključimo povezave do drugih spletnih strani, je to izključno za dobro naših obiskovalcev. Upravljalci teh strani lahko o vas zberejo osebne podatke preko svojih registracijskih postopkov ali na druge načine in jih lahko uporabijo v skladu s svojo politiko zbiranja podatkov, na katero nimamo nobenega vpliva. Do strani iz povezav dostopate in jih uporabljate na lastno odgovornost.

Varnostni ukrepi
Kadar zberemo vaše osebne podatke, ukrepamo na ustrezne načine, da jih zavarujemo pred nepooblaščenim dostopom ali razkritjem, ne moremo pa garantirati varnosti vaših osebnih podatkov med samim prenosom preko spleta. V tem smislu ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli razkritje podatkov zaradi napak v prenosu, nepooblaščenega dostopa ali drugih dejanj s strani tretjih oseb ali dejanj ali pomanjkljivosti, na katere nimamo vpliva.

Opozorilo glede razkritja podatkov na spletu
Če ste registrirani uporabnik strani, vključno s forumi, vas moramo opozoriti, da so podatki, ki jih vpišete v svoj profil, vidni ostalim uporabnikom. Skladno s tem v svoj profil ne vpisujte podatkov, ki jih ne želite deliti s tretjimi osebami, in ne pričakujte, da bodo vpisani podatki ostali zaupni.

Zavedati se morate, da na javno dostopnem delu strani, npr v svojem uporabniškem profilu in na forumih prostovoljno razkrivate svoje podatke, ki jih drugi lahko zbirajo. Dejanj naših obiskovalcev ne nadzorujemo. Razkrivanje svojih podatkov v uporabniškem profilu, na forumih ali drugih javno dostopnih krajih na spletu je na vašo lastno odgovornost in zavedati se morate, da drugi lahko zbirajo vaše posredovane podatke za pošiljanje neželenih sporočil, oglasov ali za druge namene.

Varnost podatkov se začne pri vas. Izključno sami ste odgovorni za tajnost svojih gesel, ki jih uporabite pri registraciji, in vedno morate biti pazljivi in odgovorni, ko preko spleta razkrivate svoje podatke.

Mnenja, vprašanja in komentarji
Če nam pošljete svoja mnenja, vprašanja in komentarje, bomo morda za odgovor potrebovali vaše podatke. Prosimo vas, da brez predhodnega dogovora ne pošiljate morebitnih edinstvenih ustvarjalnih idej, risb ali drugih materialov, ki jih zaradi svoje politike ne moremo sprejeti.

Posodabljanje vaših podatkov in odjava
Med postopkom ustvarjanja vašega računa na strani imate možnost izključitve prejemanja sporočil. Prav tako imate možnost kadar koli izključiti in/ali spremeniti navedene podatke s prijavo v ustrezni del strani (npr prijava/odjava novic ali vaš profil) in izbiro podatkov, ki jih želite posodobiti. Spreminjanje ali izbris vaših podatkov znotraj uporabniškega profila ali izključitev prejemanja email sporočil bo veljalo od trenutka spremembe dalje in ne odgovarjamo za že uporabljene podatke, ki so bili v preteklosti na voljo.

Vprašanja in komentarji v zvezi z varovanjem podatkov
V kolikor imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varovanjem podatkov, ustaljenimi postopki na strani ali svojo uporabo strani, nam lahko pišete na naslov:
Finis Mundi d.o.o. (Siddharta)
p.p. 179 1236 Trzin
Slovenija, EU
info@siddharta.net
(Zadnja sprememba: 11.september 2008)