2023,Maj

  • Plaketa glavnega mesta Ljubljana

    S ponosom sporočamo, da smo med letošnjimi prejemniki Plakete glavnega mesta Ljubljana. Naše dolgoletno delovanje na področju glasbene umetnosti je bilo prepoznano kot pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Ljubljane. Zahvala vsem, ki ste nam in nam še vedno stojite ob strani. Naj glasba vedno združuje in povezuje!

    Čestitke tudi ostalim prejemnikov priznanj mestne občine Ljubljana.

    Več

Plaque of Capital city of Ljubljana

We are proud to announce that we were one of this year's recipients of “Plaque of Capital city of Ljubljana”. Our long-term activity in the field of musical art has been recognised as an important contribution to a better quality of life, prosperity, reputation and development of Ljubljana. Thanks to everyone who has and continues to stand by us. May music always unite and connect!

Congratulations also to the other recipients of awards from the City of Ljubljana.