Video

Under Venus eng
01.06.2002
Album: Silikon Delta
U režiji: Testtube
Spot je 3D animacija i govori o kiborgu koji pokušava doći do svoje devojke. Devojka živi u osami, u tvrđavi opasanoj dubokim zaštitnim kanalima. Sa videonadzornim sistemom nadgleda spoljna događanja uključujući mladićeve pokušaje prodora u tvrđavu. Mladić pokušava i pokušava i konačno se uz pomoć neverovatne unutrašnje moći prebacuje preko zidova tvrđave, ali na žalost shvati da je sada on zaključan u nju, a devojka oslobođena. Odličan početak saradnje sa grupom Testtube. Ova verzija je na engleskom jeziku.
Platina 9th RMX slo
01.06.2002
Album: Silikon Delta
U režiji: Testtube
Spot je 3D animacija i govori o kiborgu koji pokušava doći do svoje devojke. Devojka živi u osami, u tvrđavi opasanoj dubokim zaštitnim kanalima. Sa videonadzornim sistemom nadgleda spoljna događanja uključujući mladićeve pokušaje prodora u tvrđavu. Mladić pokušava i pokušava i konačno se uz pomoć neverovatne unutrašnje moći prebacuje preko zidova tvrđave, ali na žalost shvati da je sada on zaključan u nju, a devojka oslobođena. Odličan početak saradnje sa grupom Testtube. Ova verzija je na slovenačkom jeziku.