Video

Napalm 3 + Baroko (ori. ver.)
14.09.2009
Album: Saga
U režiji: Saša Hes
Napalm 3 + Baroko (ext. ver.)
09.09.2009
Album: Saga
U režiji: Saša Hes
Vojna Idej slo
23.02.2009
Album: Saga
U režiji: Anže Koron
Autumn sun eng
08.03.2008
Album: Izštekani
U režiji: Igor Nardin, Mateja Kavčnik
Male Roke slo
04.05.2007
Album: Petrolea
U režiji: Dafne Jemeršič
To je treći spot sa album Petrolea, i ujedno prva balada. Ulogu reditelja poverili smo Dafne Jemeršiću. Snimanje se obavilo u holovima Ljubljanske palate i pored članova grupe učestvuju i neki glumci kao i još neke poznate face.