Video

Autumn sun eng
08.03.2008
Album: Izštekani
U režiji: Igor Nardin, Mateja Kavčnik
Male Roke slo
04.05.2007
Album: Petrolea
U režiji: Dafne Jemeršič
To je treći spot sa album Petrolea, i ujedno prva balada. Ulogu reditelja poverili smo Dafne Jemeršiću. Snimanje se obavilo u holovima Ljubljanske palate i pored članova grupe učestvuju i neki glumci kao i još neke poznate face.
Domine slo
01.10.2006
Album: Petrolea
U režiji: Miloš Radosavljević & Tomi Horvat
Plastika (slo)
04.06.2006
Album: Petrolea
U režiji: Luka Lorenci
Plastika (eng)
04.06.2006
Album: Petrolea
U režiji: Luka Lorenci